Home कृयाकलापहरु सामूहिक व्रतवन्धः
सामूहिक व्रतवन्धः

सम्भवत नेपालमा सामूहिक व्रतबन्धको शुरुवात श्री परम पुज्यनीय गूरु कविप्रसाद गौतमज्यूको प्रयासवाट वि.सं. २०१६ साल देखि हाल सम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुदै आईरहेको छ ।

कुञ्ज परिसर भित्र नै निशुल्क रुपमा भगवानको भजन किर्तन सहित सयौ (एक पटक) बटुकहरुको सामूहिक व्रतवन्ध कार्यक्रम हुदै आईरहेको छ । प्रत्येक ब्रतबन्धको लगनमा सञ्चालन हुने यस सामूहिक ब्रतबन्धवाट हाल सम्म हजारौ बटुकहरु लाभान्वित भसकेका छन ।