Home कृयाकलापहरु अखण्ड हरेराम कीर्तनः
अखण्ड हरेराम कीर्तनः

अखण्ड हरेराम किर्तन पूज्य राम गुरुको महान सदीच्छा अनुसार प्राणिमात्रको कल्याणको निमित्त वि.सं. १९६८ पौष २६ गते बाट प्रारम्भ भएको हो ।  जहाँ कीर्तनिया भक्तहरुद्धारा २–२ घण्टा पालोको रुपमा २४ औं घण्टा हरेराम किर्तन नित्यरुपमा सञ्चालन हुन्छ । विहान, दिउसो र वेलुका ३ पटक भगवानको आरती हुने गर्दछ भने दिनको समयमा हुने कीर्तनमा सयौं भक्तजनहरु सामूहिक रुपमा कीर्तनमा मग्न हुने गर्नु हुन्छ । अखण्ड रुपमा हरि कीर्तनको ध्वनि यस ब्रम्हाण्डमा गुञ्जयमान गराई प्राणि मात्रको कल्याण गर्नु नै अखण्ड कीर्तनको प्रमूख उद्धेश्य हो ।